Η περίοδος σύνδεσής σας με το σύστημα έληξε. Έχετε μεταφερθεί στην κεντρική σελίδα του καταλόγου
Your Connection Session has expired. You have been redirected to the central catalog page
Here is a list of the enriched content of the greek language material. Click on the title for more detailed information. You can sort by title, author or date of availability or search the database.

Πάπυρος Vallejo Moreu, Irene 30/3/2023
Πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση Καραπιστόλης, Δημήτριος Ν. 30/3/2023
Εργονομία και συστήματα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας Κοντογιάννης, Θωμάς 30/3/2023
Η αφηγηματική προσέγγιση στην πράξη Γιωτσίδη, Βασιλική 30/3/2023
Οικοδομικές, τεχνικές επιχειρήσεις Γιαζιτζής, Κωνσταντίνος 29/3/2023
Ποιοτικά δεδομένα Κουτσουπιάς, Νίκος 27/3/2023
Το μέλλον της ιστορίας Φίλης, Κωνσταντίνος 27/3/2023
Συμβουλευτική ψυχολογία Αθανασιάδου, Χριστίνα 27/3/2023
Μεικτές μέθοδοι έρευνας Hesse-Biber, Sharlene Nagy
Ίσαρη, Φιλία
27/3/2023
Οικονομικά μαθηματικά Σγουρινάκης, Νίκος 27/3/2023
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης Wallace, Patricia M 27/3/2023
Επιχειρηματικότητα και επιχειρηματικό σχέδιο Σαρρή, Κατερίνα Κ
Λασπίτα, Σταυρούλα
27/3/2023
Η οικονομική επιστήμη στην υπηρεσία του κοινού καλού Tirole, Jean 27/3/2023
Νευροεπιστήμη και ηγεσία Dimitriadis, Nikolaos
Psychogios, Alexandros
27/3/2023
Ο ενδοξότερος αγώνας Χατζής, Αριστείδης Ν. 22/3/2023
Κοινωνικά δίκτυα Κατσώνη, Βίκυ Κων. 22/3/2023
Ψυχομετρία στην εκπαίδευση και στην εκπαιδευτική ψυχολογία Κωνσταντίνου, Μάριος
Παπαγεώργη, Ιουλία
Μαλεγιαννάκη, Αμαρυλλίς-Χρυσή
22/3/2023
Επιστροφή στη Ρενς Eribon, Didier 14/3/2023
Οι ζωές των άλλων Δορδανάς, Στράτος Ν. 14/3/2023
Ανάμεσα σε εμπόδια Erikson, Thomas 14/3/2023
Μετανάστευση και ασφάλεια Ασπάσιος, Δημήτριος Γ. 29/8/2022
iGen Twenge, Jean M. 29/8/2022
Συνθήκη της Λισσαβώνας Σκουρής, Βασίλειος 29/8/2022
Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Παμπούκης, Χαράλαμπος Π 29/8/2022
Διοικητική λογιστική Καραγιώργος, Αλκιβιάδης 29/8/2022
Πολιτιστικές βιομηχανίες και τεχνοπολιτισμός 22/8/2022
Εθνικά θέματα και εθνοκεντρισμός Ηρακλείδης, Αλέξης 22/8/2022
Εισαγωγή στην συμπεριφορική χρηματοοικονομική Σπύρου, Σπύρος Ι. 22/8/2022
Ζητήματα διδακτικής των μουσικών οργάνων 22/7/2022
Δικτύωση υπολογιστών Kurose, James F.
Ross, Keith W.
22/7/2022
Βιβλιοθηκονομία και οργανισμοί πληροφόρησης στον 21ο αιώνα 22/7/2022
Ασφάλεια πληροφοριών και συστημάτων στον κυβερνοχώρο 22/7/2022
Sangita Kiran Λάιος, Σάκης 22/7/2022
Δίκαιο της δικαιοπραξίας Παπαστερίου, Δημήτριος Η.
Κλαβανίδου, Δέσποινα Ι.
22/7/2022
Στατιστικός έλεγχος ποιότητας Μπερσίμης, Σωτήριος
Ρακιτζής, Αθανάσιος
Σαχλάς, Αθανάσιος
22/7/2022
Συγκριτική πολιτική οικονομία Menz, Georg 22/7/2022
Πολίτες της Βαβυλωνίας 22/7/2022
Πιθανότητες και στατιστική Κώστογλου, Βασίλης
Αντωνίου, Ευστάθιος
22/7/2022
Συνοπτικές και εναλλακτικές διαδικασίες στον νέο ΚΔΠ Δαλακούρας, Θεοχάρης Ι. 21/7/2022
Ευρωπαϊκό δίκαιο Σαχπεκίδου, Ευγενία Ρ. 21/7/2022
Πτωχευτικό δίκαιο Ψυχομάνης, Σπύρος Δ. 21/7/2022
Αναγκαστική εκτέλεση Πανταζόπουλος, Στέφανος-Σπυρίδων Στ. 21/7/2022
Ο περιορισμός του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος της εκπαίδευσης στο ελληνικό και ενωσιακό δίκαιο Παπαδοπούλου, Ανθούλα Π. 21/7/2022
Συμβατή με τον άνθρωπο; Russell, Stuart J. 21/7/2022
Εμπορικό δίκαιο Σινανιώτη-Μαρούδη, Αριστέα. 21/7/2022
Μάθετε HTML5, CSS και JavaScript Kyrnin, Jennifer 21/7/2022
Εισαγωγή στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χριστιανός, Β. Α
Παπαδοπούλου, Ρεβέκκα-Εμμανουέλα
Περάκης, Μ.
20/7/2022
Ο προσδιορισμός και η είσπραξη του φόρου Μαυρίδης, Στυλιανός Δ. 20/7/2022
Η κατ' άρθρο 26.2 ΣΛΕΕ εσωτερική αγορά Ταγαράς, Χάρης Ν.
Μενγκ-Παπαντώνη, Μαρία
20/7/2022

            


Home Page ] [ Search ] [ Ελληνική Έκδοση ] [ English version ]
    
Copyright © 2006 University of Macedonia Library and Information Services


Contact our Automation department for comments on our website.
Last update: May 27, 2009